Raspored svetih misa:

 

  Radni dan:

7.00h ili 17.00h (19.00h)

Nedjelja i blagdani:

8.00h i 10.30h

Bolnica:

četvrtak u 17.00h