Raspored svetih misa:

 

  Radni dan:

petak -  18.30h

Nedjelja i blagdani:

prema ljetnom vremenu još 22.08.2021.-u  9.00h