Orgulje Leonarda Ebnera iz 1860.g. u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krapinskim Toplicama

Orgulje Leonarda Ebnera sagrađene su prema zapisu na poklopcu manualne klavijature 1860.godine. U svakom su pogledu majstorsko djelo vrsnog i iskusnog graditelja. Mehaničkog su sustava sa zračnicama na kliznice i tonskim kancelama. Sastoje se od 17 labijalnih registara na manualu i pedalu. orguljeCjelokupni instrumentalni ustroj smješten je u impozantno i bogato ukrašeno neogotičko kućište. Građene u klasicizmu, na prijelazu stilskih razdoblja baroka i romantizma. Zvukovna im je slika klasicističko-romantičkog karaktera. Manualnu dispoziciju sačinjavaju, u omjeru brojni, temeljni glasovi (5 osam-stopnih, 4 četvero-stopna i 1 dvo-stopni), te 3-je alikvotnih registara (kvinta, 3-str. oktavno-kvintna mješalica, terca). Pedala kao basovska podloga sagrađena je s 3 temeljna registra (16'-8'-4') i jednim alikvotnim registrom Quintum 5 1/3' - koja u suzvučju sa 8' pedalnim registrom daje akustički efekt 16' registra. Same orgulje smještene su centralno na pjevalištu s prospektom 90 cm istaknutim izvan ravnine ograde pjevališta. Visina orgulja od podnožja kućišta do vrha najduže svirale iznosi 650 cm, širina 340 cm, a dubina 210 cm. Manualna zračnica - u dva dijela - postavljena je na visinu od 310 cm i sagrađena je od smrekovine i borovine s okvirom, umecima i kliznicama također od borovine te pregradama i sviralnim gredama od smrekovine. Pedalna zračnica na visini od 270 cm - sagrađena je od borovine, a kliznice i sviralne grede od smrekovine. Prilikom preliminarnog pregleda instrumentalnog ustroja orgulja te sondiranja pojedinih elemenata in situ, u svrhu izrade restauratorsko-rekonstrukcijskog provedbenog plana, ustanovljeno je da je fonički fundus uslijed devastacije ranijim nestručnim zahvatima fizički vrlo oštećen ali u cijelosti autentičan. Uočeno je također da će, zbog djelovanja crvotoči, pojedini drveni dijelovi instrumentalnog ustroja morati biti rekonstruirani tj. prema izvorniku substituirani.

dispPo izvršenoj konstruktivno-tehničkoj i akustičko-foničnoj analizi instrumenta uslijedila je demontaža cjelokupnog instrumentnog ustroja orgulja i njihova otprema u atelier u Zagreb, gdje su sukladno izvedbenom planu i programu izvršeni obimni radovi u dvije restauratorsko-konzervatorske faze.Nakon 15 mjeseci restauratorsko-rekonstrukcijskih radova u atelieru, krajem listopada 2001., djelatnici Umjetničke radionice Heferer pristupili su montiranju instrumentalnog ustroja orgulja na koru župne crkve u Krapinskim Toplicama. Uslijedilo je završno justiranje tonske i registarske trakture te foničko oblikovanje orgulja i intonacija cjelokupnog istrumenta. Dana 9. prosinca 2001. godine u župnoj crkvi Presvetog trojstva u Krapinskim Toplicama održan je svečani kolaudacijski koncert nastupom vrsne orguljašice Ljerke Očić iz Zagreba, te primopredaja i blagoslov obnovljenih orgulja graditelja Leonarda Ebnera.